Taekwondo


West Coast Taekwondo

Klubblojalitet, lydnad och respekt mot föräldrar och instruktören samt respekt mot senior elever,uppriktighet mot vänner, mod i kamp och undvikande av onödigt våld.


Taekwondo

Taekwondo är namnet på ett självförsvarssystem, som förädlats till en kampsport

och har sin djupaste tradition i den koreanska historien i åtminstone 2000 år. Kännetecknet för taekwondo är användandet av händer och fötter i kampen för att hålla motståndaren på avstånd.

Taekwondo är uppbyggt av tre ord, TAE, KWON och DO. TAE betyder FOT, KWON betyder HAND, DO betyder det mentala och fysiska sättet att utöva något. Med andra ord, det mentala och fysiska sättet att använda foten och handen i kamp, självförsvar och vardagsliv.

Alla rörelser är byggda på en defensiv anda då taekwondo är utvecklad från självförsvar mot fiendens angrepp. Då taekwondo förbättrar hälsan, välbefinnandet och kroppens balans tjänstgjorde den som medicin för folket som levde ett hårt och strävsamt liv i dåtidens Korea.
Det viktigaste för taekwondo som kampsport är inte att det är en utomordentlig självförsvarskonst utan att den ger utövaren självförtroende. Det gör utövaren generös i hans möte med svagare individer.

Nyheter

Terminsavslutning 2018-05-29 17:30-19:00

Välkomna till terminens sista träningstillfälle.

OBS: Inget träningstillfälle 2018-05-20 då Aktiviteten är stängd för pingst. OBSKontakt


Vi befinner oss i Mölndals Stad Aktiviteten, beläget i Frejagatan 1,
431 44 Mölndal.


Föreningens konto nr:
Swedbank
8105-9 (clearing nr),
944 208 470-4

Swish
123 5623 764

Välkomna att kontakta oss på:

 073 613 49 90
 info@westcoasttaekwondo.se

 

Välkomna att träna med oss: