Välkommen till Westcoast Taekwondo

Om oss

Styrelesen kallar till ett årsmöte 2024-03-21, 18:00 Våmmedalsvägen 10, 428 31 Kållered

Följande träningstider gäller för höstterminen:

Tisdagar:
19:00 - 20:30

Söndagar:
14:30- 16:00


Taekwondos historia

Kampsporter har en lång historia och redan 2000 år f.Kr. så finns det spår som visar att man i Asien använde sig av olika tekniker för att besegra motståndare eller för att försvara sig eller angripa vilda djur. Cirka 500 år f.Kr. så fångades detta fenomen upp av munkar i olika tempel och användes som en del i deras andliga välbefinnande och den förädling som gjordes av dessa tekniker blev senare grunden i det ursprungliga Kung Fu.

Med åren så spred sig denna kampsportsteknik till olika asiatiska länder där de senare renodlades under olika namn som karate, judo, budo eller aikido.

Korea stort inom kampsport
I Korea så hade man under flera århundranden praktiserat olika tekniken inom kampsport, även haft tävlingar och turneringar. Några av dessa tekniker gick under benämningarna Dangsoo, Taesoo, Kwonbak och Kongsoo. Dessa skulle sedan vidareutvecklats i flera omgångar för att slutligen samlas under ett namn som var Taekyon. Denna teknik var den mest vanligaste förekommande tekniken inom kampsport i Korea tills Korea i början på 1900 talet blev ockuperat av Japan. I och med Japans ockupation så importerade man nya kampsportstekniker till Korea och man fick nu en ny samling med förbättrade kampssportstekniker som ledde till att man år 1955 slog ihop och renodlade de olika teknikerna och gav denna kampsport namnet taekwondo.

Det var på ett möte år 1955 som den högt uppsatte generalen Choi samlade alla läromästare från alla olika kwan i landet och där lade fram förslaget att tillsammans slå samman alla olika tekniker som utövades till en komplett teknik. Man kom tillsammans fram till ett namn för den nya kampsporten, Taekwondo, som betyder foten och den knutnes näves väg. Man förde samman en teknik för handslag med en teknik för bensparkar och kombinerade detta med den japanska karate vilket ledde till att man fick en snabb, kraftfull och explosiv kampsport som i grunden bygger mycket på 24 stycken rörelsemönster, som alla namngavs efter kända personer i koreansk historia.

Spreds på 50-talet
I slutet på 1950 talet började taekwondo att uppmärksammas utomlands och man bildade då organisationen Korea Taekwondo Association, KTA, för att organisera, informera och sätta upp ramverk och regler för taekwondo. Under 1960 talet spred sig den intressanta kampsporten taekwondo som en löpeld utanför Korea, i Asien och USA men även i Europa.
1973 höll man det första internationella mästerskapen och år 2000 blev även taekwondo en OS-gren.
17:30


Terminologi

Term Förklaring
WT World Taekwondo
Tae Fot
Kwon Hand
Do Väg
Tae Kwon Do Fotens och handens väg
Gup Elevgrader
10 Gup Gult streck
9 Gup Gult bälte
8 Gup Grönt bälte
7 Gup Grönt bälte med blått streck
6 Gup Blått bälte
5 Gup Blått bälte med rött streck
4 Gup Rött bälte "avancerad elev"
3 Gup Rött bälte med 1 svart streck
2 Gup Rött bälte med 2 svarta streck
1 Gup Rött bälte med 3 svarta streck
Charyot Givakt
Kyosa-nim Assistent el.Nationell Instrukrör (1,2,3-Dan)
Sabom-nim Nationell el. Internationell instruktör (4,5,6-Dan)
Kwang gang-nim Stormästare (7,8,9-Dan)
Kyongrye Buga
Jumeok Knytnäve
Moa-seogi Stängd ställning i charyot
Naranhi-seogi Parallel ställning i jumbi
Ki hap Ropa skrika
Bal chagi jumbi Kamp ställning
Bal pako Byta ben
Dirro dorra Helt om
Shi jak Börja
Kalyeo Avbryt
Kae sock Fortsätt
Tae Fot
Keuman Avsluta stopp
An Inre
Bakkat Yttre
Bandae Samma
Baro Motsats
Wen Vänster
Oreun Höger
Do bok Träningsdräkt
Do jang Träningslokal

Bältesfärger

Färg Grad Status
10 Gup Nybörjare
9 Gup Nybörjare
8 Gup Nybörjare
7 Gup Nybörjare
6 Gup Nybörjare
5 Gup Nybörjare
4 Gup Avancerad
3 Gup Avancerad
2 Gup Avancerad
1 Gup Avancerad
1,2,3 Dan Assistent / Nationell instruktör
4,5,6 Dan Nationell / Internationell instruktör
7,8,9 Dan Stormästare

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på följande:

Telefon: 0736 - 134 990

E-post: info@westcoasttaekwondo.se